Vulkan

Vad är VulkanRT - Vulkan Run Time Libraries?
VulkanRT (Vulkan Runtime Libraries) är ett plattformsgränssnitt för grafikgränssnitt med låg kostnad. Vulkans mål är att ge mer direkt kontroll över G...