Kommentera

Anmärkningsvärt PDF-kommentar
Anmärkningsvärd PDF-visning låter dig kommentera PDF-filer, lägga till kommentarer, markera text och spara den slutliga kommenterade filen i både text...
onedrive pdf-kommentar
Hur kommenterar jag i OneDrive?Kan du kommentera en PDF?Vad betyder annotering av PDF?Hur antecknar jag en PDF på min surfplatta?Kan vi skapa PDF i On...