Ffmpeg

Så här installerar du FFMPEG på Windows 10
Ladda ner FFmpeg för Windows 10För att börja, gå över till den officiella webbplatsen och ladda ner den nuvarande stabila versionen. Obs: Ladda ner 's...
FFMpeg Ubuntu installation [Guide]
Installera FFmpeg 3. x på UbuntuBörja med att uppdatera paketlistan: sudo apt update.Installera sedan FFmpeg genom att skriva följande kommando: sudo ...
Så här lägger du till kapitel i en video med FFMPEG på Windows 10
Lägg till kapitel till video Ladda ner och extrahera ffmpeg. För att göra det enkelt, flytta videon som du vill lägga till kapitel till och metadata. ...